Ανοιχτό κάλεσμα για την κατασκευή νέων χαρτών της πόλης