Αυτοκόλλητο για την υπεράσπιση μιας καθόλου μάταιης άρνησης