Η Αστική Τέχνη ως εγγυήτρια μιας τεμαχισμένης ζωής